18. Potsdamer Haveluferlauf
22.04.2023 - Sportplatz ESV Lok Potsdam - 14467 Potsdam, Berliner Str. 67